20150509_135717

De LADA-fractie was zaterdag weer ‘on tour’ en bezocht ’s ochtends Breezand en ’s middags Den Oever om het gesprek aan te gaan met de inwoners. “Het is goed dat jullie dit doen!” klonk het in Den Oever. In Breezand stond de caravan op het Ceresplein, in Den Oever bij de DEKA-markt. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd waarbij het opviel dat men in Breezand redelijk tevreden is. In Den Oever ligt dat anders. Een interessante suggestie die de fractie meekreeg was het inzetten van een mobiel loket om het sluiten van de servicepunten te ondervangen.

In Breezand kwam duidelijk naar voren dat het dorp een krachtige gemeenschap is waar met veel zelfwerkzaamheid de voorzieningen en leefbaarheid onderhouden worden. Er zijn zorgen dat het moeilijker zal worden verenigingen in stand te houden nu subsidies zijn weggevallen. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat verenigingen overeind blijven en toegankelijk blijven voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens. Kunnen jeugdsubsidies niet terugkeren werd er gevraagd. Veelgehoorde klacht gaat over het achterstallig onderhoud van het sportpark. Over de renovatie van de Zandvaart was men zeer te speken. Nu het riet nog was een opmerking.

Veelgehoorde klacht: hondenpoep. Vervuiling van met name speelveldjes stoort veel mensen. Er werd de suggestie gedaan om de hondenbelasting weer in te voeren waardoor de poepzuiger kan terugkomen. Ook kritische geluiden over de snelheden buiten de bebouwde kom. Graag strenger handhaven op de toegestane snelheden. Het is vaan onduidelijke welke snelheid is toegestaan. Men zou graag zien dat bomen die gekapt worden, vervangen worden.

De leegstand in het winkelcentrum vindt men storend. Een goed winkelbestand zal een versterking van de leefbaarheid betekenen. Kan de gemeente hier geen actieve rol in vervullen?

In Den Oever kritische geluiden over Hollands Kroon. De verplaatsing van de DEKA-markt en de plannen met Waddenpoort roepen weerstand op. Er is weinig begrip voor. Ook werden er klachten gehoord over het onderhoud van de groenvoorzieningen en de openbare ruimte. Ook het vele zwerfafval kwam ter sprake. De toeristische mogelijkheden van de haven worden onvoldoende benut. Met de zeeverse vismarkt zou veel meer gedaan kunnen worden door er activiteiten omheen te organiseren. Daardoor kan een dagvullend aanbod ontstaan als ondersteuning van de toeristische tochten die de vloot al aanbiedt.