LADAluistert (2)De LADA-caravan trekt er zaterdag 9 mei weer op uit en bezoekt Breezand en Den Oever. De fractieleden willen uw mening horen over de gang van zaken in Hollands Kroon.

Breezand: 11.00 tot 12.30 uur, Den Oever 13.15 tot 14.45 uur.