de Huyskamer

Maandag 18 mei houdt LADA de  openbare fractievergadering in De Huyskamer, Weereweg 6, Lutjewinkel; aanvang 20.00 uur.

Wilt u de fractie spreken dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com of 06 25311671. Ook wordt de raadsagenda van 28 mei behandeld.