HOLLANDS KROON – LADA dient tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 28 mei een motie van afkeuring in tegen de actie van Greenpeace om grote stenen in de Noordzee te dumpen waarbij het leven van de vissermannen in gevaar wordt gebracht. LADA zoekt hiervoor steun bij andere fracties die begaan zijn met het lot van de vissers. De stenen kunnen in de netten verstrikt raken en voor grote schade zorgen. Het is niet ondenkbaar dat schepen met hun bemanning in gevaar raken. Je moet er niet aan denken dat een schip hierdoor omslaat en vergaat.

Het initiatief van de motie tegen deze actie van Greenpeace komt van raadslid Henk-Jan Wittink: “Wij leven in een vrij land waar iedereen voor zijn mening mag uitkomen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid van de mensen op zee die daar een boterham verdienen. Door regulering en duurzame visserij wordt er beheerst omgegaan met de visstand in de Noordzee. Juist de Wieringer vloot zet in op duurzaam en is ondanks het flinke aantal schepen kleinschalig in doen en laten. Door innovatie gaan de Wieringers juist zorgvuldig om met de zeebodem. Deze actie past daar zeker niet bij. Met deze motie wil Hollands Kroon een signaal afgeven richting Den Haag om dit soort acties te verbieden”.