“DE LADA VRAAGBAAK ” is de titel van een reeks onderwerpen die door het bestuur aan  leden wordt voorgelegd. Het is een antwoord op een opmerking tijdens de laatste ledenvergadering. De ledenvergadering stelt eens per vier jaar een verkiezingsprogramma op. Daarnaast komt het voor dat er in de maatschappij of in de gemeenteraad zaken aan de orde komen die niet voorzien zijn en waarover LADA geen standpunt heeft. Wat kan de rol en de invloed van de leden dan  zijn?

LADA probeert de afstand burger – bestuur kleiner te maken en de betrokkenheid te vergroten. Directe democratie, zeker binnen de partij, is van grote waarde. Als leden, fractie of bestuur tegen een onderwerp aanlopen waarover LADA nog geen pasklaar antwoord heeft, willen we iedereen daar zoveel mogelijk in betrekken. Daar zitten praktische grenzen aan. Voor elk nieuw onderwerp een vergadering uitschrijven is niet altijd doelmatig. Moderne media kunnen van dienst zijn. “DE LADA VRAAGBAAK” beoogt een discussieplatform te zijn. Standpunten die hier worden neergezet zijn voorlopig. Iedereen wordt uitgedaagd hieraan bij te dragen. Alle wijsheid is welkom en kan betrokken worden bij het  tot stand komen van LADA standpunten. Bij deze: u bent uitgenodigd.

Rob Ravensteijn