Samen met CDA, D66 en LADA hebben wij in de vergadering van dinsdag 28 april een motie ingediend waarin het college opgedragen wordt het burgerinitiatief opgestart door mevrouw Cobi van Dalen mogelijk te maken. Het gaat om het plaatsen van containers bij de opgangen van de Waddendijk waarin wandelaars zwerfvuil kunnen deponeren. De vraag van de initiatiefnemers is om een regeling voor het legen van de containers te treffen. Wethouder Groot zegde toe in de volgende raadsvergadering met voorstellen te komen. Daarop werd besloten om de motie niet in stemming te brengen. Zijn de voorstellen waarmee het college komt onvoldoende dan zal de motie alsnog in stemmig gebracht worden. Burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan het onderhouden van de openbare ruimte geven gehoor aan de participatie die gevraagd wordt en dienen gesteund te worden.  Klik hier om de motie te lezen: M-2015-07-CDA-LADA-D66–Motie-vreemd-Voorzieningen-voor-afval-op-de-Waddendijk