Ter aanvulling op het item Toekomstvisie op deze site van 13 april ;
hierbij de uitgesproken tekst van LADA denktanklid de heer W.Sepers op de Ledenvergadering van 15 april j.l.

Klik hier: 15 april 2015 – Toekomstvisie 2030

Uw opmerkingen met betrekking tot de toekomstvisie Hollands Kroon graag per mail naar secretariaatlada@gmail.com