De fractie LADA heeft met verbazing kennis genomen van de berichtgeving in het NHD betreffende eventuele fraudegevoeligheid van de verantwoording van de fractievergoeding. LADA is altijd heel transparant. LADA vindt dat de betreffende bankafschriften en de originele nota’s overlegd moeten worden. Dit is aangeboden aan de griffie, maar was niet nodig. Het leeuwendeel van onze vergoeding gaat op aan openbare vergaderingen – LADA luistert – op locaties verdeeld over de gehele gemeente.

Het verslagformulier over de vergoeding 2014 leest U hier
J.J.van Essen
penningmeester