LADA houdt maandag 16 maart een openbare fractievergadering in De Onrtmoeting, vergaderzaal 3, De Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 26 maart behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.