LADA website steeds populairder

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA website steeds populairder

Per maand zien we ruim 400 unieke bezoekers op onze website verschijnen. Al die bezoekers komen ook allemaal nog minimaal 1 keer extra kijken in die maand, waardoor bijna de 1000 per maand wordt aangetikt.

Openbare fractievergadering 13 april a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering 13 april a.s.

Brandend ZandLADA houdt maandag 13 april een openbare fractievergadering in Beachbar Brandend Zand, Lutjeweg 1, Westerland;aanvang 20.00 uur.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Er wordt een presentatie gegeven over de ontwikkeling van het Lutjestrand. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 23 april behandeld. Wilt u inspreken, dan graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

OFV 16 maart jl. verslag

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor OFV 16 maart jl. verslag

LADA luistert

Op de openbare fractievergadering dinsdag dinsdag 16 maart in De Ontmoeting ontbraken fractielid Marinus Hovius en wethouder Frits Westerkamp door verplichtingen elders. Hovius was in Middenmeer aanwezig op de de vergadering over het Windplan en Westerkamp was gevraagd voor debatleider van het jongerendebat dat in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten in Alkmaar gehouden werd.

Fractievoorzitter Henk van Gameren belicht de stand van zaken rond het opstellen van de omgevingsvisie. De fracties hebben uitstel tot 29 april hebben gekregen om hun visie in te dienen. Er zal binnen de coalitie gekeken worden of er afstemming mogelijk is. Er zal een conceptvisie moeten komen die in beeldvormende vergaderingen ter discussie gesteld wordt. Hollands Kroon is een agrarische gemeente maar de structuur is veranderd. Waar vroeger veel mensen afhankelijk waren van deze sector en er werkzaam in waren, is dat nu veel minder het geval. De aandacht in de gemeente ligt te sterk op de agrarische sector die goed in staat is haar belangen te dienen. In het opstellen van de omgevingsvisie moet LADA zich vooral richten op alles wat niet agrarisch is.

De hervormingen in de huishoudelijke hulp zullen zorgvuldig aan de mensen die het aangaat meegedeeld moet worden. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek en niet per brief, zoals het college voorstelt. De fractie zal zich beraden om hiervoor een amendement in te dienen. Er is zorg of er wel voldoende middelen in de komende jaren vrijgemaakt kunnen worden om aan de verwachte toenemende vraag naar zorg in een vergrijzende maatschappij te kunnen voldoen.

De wijziging van het bestemmingplan Agriport A7 om de komst van een tweede datacenter mogelijk te maken heeft de instemming van de fractie. Een goede ontwikkeling.

Ook de bezuinigingen bij de brandweer kwamen ter sprake. Wordt de top van de organisatie niet te zwaar wat ten koste gaat van de vrijwilligers die voor de uitvoering moeten zorgen?

Waarom Hart voor Holland? De kracht van lokaal!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Waarom Hart voor Holland? De kracht van lokaal!

Marinus Hovius, lijst 14 nr 6

MiddenwaardGemeenteraadsleden van lokale partijen in Noord-Holland, waaronder LADA, hebben zich verenigd in ‘Hart voor Holland’. Hoewel lokale partijen tijdens de afgelopen gemeenteraads- verkiezingen flink gewonnen hebben en inmiddels een derde van alle gemeenteraadszetels bezetten, worden lokale belangen nog altijd massaal genegeerd door de landelijke en provinciale politiek. Lokaal is nog niet vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Wij vinden dat dit moet veranderen.

(foto) LADA-fractieleden Marinus Hovius, Henk van Gameren en Peter Couwenhoven op campagne voor Hart voor Holland.

LADA luistert 16 maart a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert 16 maart a.s.

LADA houdt maandag 16 maart een openbare fractievergadering in De Onrtmoeting, vergaderzaal 3, De Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 26 maart behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Motivering delegatiebesluit

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Motivering delegatiebesluit

Lees hier verder: Delegatiebesluit_motivering

LADA Nieuwsbrief nr. 54

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 54

Klik hier en lees de LADA nieuwsbrief nummer 54

Breng ook uw stem uit

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Breng ook uw stem uit

marinus_3  Verkiezingen07


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.