Op 18 maart a.s. vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Op Provinciaal niveau worden ook beslissingen genomen die lokaal hun invloed hebben. LADA zou graag zien dat de lokale bevolking direct of indirect beter betrokken wordt bij beslissingen die hun specifieke situatie aangaan. De ervaring tot nu toe is dat de Landelijke partijen in de Provinciale Staten dit helaas vaak laten afweten. Politici in het provinciehuis moeten beter luisteren naar wat er in lokale gemeenschappen leeft, luisteren naar lokale politieke partijen en burgers en dat vertalen naar een discussie op provinciaal niveau. LADA als partij is te klein om mee te doen aan de provinciale verkiezingen. De samenwerking met andere lokale partijen in de Noordkop is nog in een te pril stadium om gezamenlijk een lokale partij Noordkop op te richten.  LADA ondersteunt wel van harte de LADA kandidaten die meedoen aan de verkiezingen via de partij “Hart voor Holland”. Marinus Hovius, Henk van Gameren en Peter Couwenhoven staan op de lijst van Hart voor Holland. Hart voor Holland is de enige onafhankelijke partij die de uitgangspunten van LADA het dichtst benadert. Wij hopen dan ook dat tenminste één van de LADA kandidaten via voorkeurstemmen gekozen wordt om daarmee ook een begin van een netwerk te hebben in de provinciale staten.

Het LADA bestuur zal daarom de campagne van onze LADA kandidaten van harte ondersteunen. Lees hier verder

Klik hier voor het overzicht van de kandidaten HartvoorHolland