De Vriendschap

Openbare fractievergadering LADA

LADA houdt maandag 23 februari een openbare fractievergadering in parycentrum de vriendschap, Rijdersstraat 92, 1735 GG ’t Veld; aanvang 20.00 uur.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 5 maart behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.