LADA 't veld

Zaterdag 31 januari werden ’t Veld en Middenmeer bezocht om in gesprek te gaan met de burgers.

Kort na de raadsvergadering waarin een meerderheid van de raad zich uitgesproken heeft om locatie 4 aan te wijzen voor het bouwen van het transformatorstation was het logisch dat er in ’t Veld teleurstelling en verontwaardiging is over deze uitkomst. Veel vertrouwen in de politiek is niet meer.

De afstand tot het gemeentehuis is te groot. Weinig kennis van het reilen en zeilen in de gemeente. Ook werd benoemd dat er gebouwd moet worden voor jongerenhuisvesting. Er is onbegrip dat er op de locatie van de Mariaschool dure huizen komen. Er moet betaalbaar gebouwd worden voor starters.

In Middenmeer weer klachten over de het onderhoud in de openbare ruimte. Iedereen die we spraken het over de openbare ruimte: de één wil wel zelf wat aan het groen doen en de ander niet. Maar niemand had nog van een kernbeheerder gehoord. Ook daar moet iets mee gebeuren. De steegjes achter de huurhuizen in Middenmeer zijn slecht betegeld. Is dit een zaak van de gemeente of van de Wooncompagnie??

Een aantal mensen die we spraken bleek uit Slootdorp te komen en boodschappen te doen in Middenmeer. Ze waren tevreden over Slootdorp, maar wel bezorgd of er een plaats blijft waar ze de soos kunnen houden. Heel belangrijk voor Slootdorp. En er is een hangplek nodig voor jongeren in Slootdorp en in Middenmeer.