LADA in constructief overleg alternatieve locatie waterberging/visvijver
In een overleg met wethouder Groot heeft de LADA fractie zich van haar constructieve kant laten zien. Het plan van een vispaaigebied en waterberging bij de Den Oeversevaart werd door een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad als niet wenselijk ervaren. Ook de LADA fractie ging niet akkoord met dit plan op deze locatie. Het is een mooi plan, maar niet op deze locatie. Er is gekeken naar de ontwikkelingen rondom het Robbenoordbos en de Polder Waard Nieuwland. Marinus Hovius geeft aan dat er kansen liggen in het samenbrengen van natuurontwikkeling en waterberging: “Met de verbreding van de boezem zijn er ook zeker mogelijkheden om daar paaiende vissen een kans te geven.” In het gesprek kwam ook het alternatief wat de LADA fractie aangaf tijdens de bespreking van het vispaaigebied in de raad. “De hoek tussen Robbenoordbos en Wieringerrandkanaal zou misschien het meest geschikt zijn. Dit is nog wel in handen van agrariërs, maar het sluit fantastisch aan op bestaande natuur in de Ecologische Hoofdstructuur. Verder is de afstand naar de Den Oeversevaart kort om het water af te kunnen voeren.” Op dit moment is er een baggerdepot op deze locatie en zal ook waarschijnlijk in zicht komen voor herplant van bomen als compensatie voor het plaatsen van windmolens die in het Robbenoordbos gepland zijn. Het vervolg ligt nu bij het hoogheemraadschap en het college.

Voor meer informatie Marinus Hovius 06-41222084