Transformatorstation op locatie 4

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Transformatorstation op locatie 4

trafodeweelGisteravond heeft de gemeentegraad met 15 tegen 14 stemmen de verklaring van geen bedenkingen afgegeven waardoor de bouw van het transformatorstation bij ’t Veld mogelijk wordt gemaakt.

LADA, SHK, GroenLinks en PHK stemden tegen.

VVD, CDA, PvdA, D66 en CU stemden voor.

Verslag OFV 29 januari jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag OFV 29 januari jl.

Maandag 29 januari werd de eerste openbare fractievergadering in 2015 gehouden in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Voorafgaand aan de vergadering was de gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding door het gebouw. Er waren insprekers over de onderwerpen brede school Hippolytushoef en de locatie 4 voor het transformatorstation. De raadsagenda van 29 januari kent drie punten, maar wel belangrijke. Klik hier en lees het verslag2015

LADA Nieuwsbrief nr. 53

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 53

Klik hier en lees onze LADA nieuwsbrief_53

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

We zoeken de burgers op door er met de caravan op uit te trekken. Iedere laatste zaterdag van de maand zal de gele LADA-caravan door Hollands Kroon trekken. Zaterdag 31 januari worden ’t Veld en Middenmeer bezocht.

11.00 – 12.30 uur ‘t Veld, buurtsuperrr

13.30 – 15.00 uur Middenmeer, winkels Brugstraat

Alternatieve locatie waterberging/visvijver

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Alternatieve locatie waterberging/visvijver

LADA in constructief overleg alternatieve locatie waterberging/visvijver
In een overleg met wethouder Groot heeft de LADA fractie zich van haar constructieve kant laten zien. Het plan van een vispaaigebied en waterberging bij de Den Oeversevaart werd door een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad als niet wenselijk ervaren. Ook de LADA fractie ging niet akkoord met dit plan op deze locatie. Het is een mooi plan, maar niet op deze locatie. Er is gekeken naar de ontwikkelingen rondom het Robbenoordbos en de Polder Waard Nieuwland. Marinus Hovius geeft aan dat er kansen liggen in het samenbrengen van natuurontwikkeling en waterberging: “Met de verbreding van de boezem zijn er ook zeker mogelijkheden om daar paaiende vissen een kans te geven.” In het gesprek kwam ook het alternatief wat de LADA fractie aangaf tijdens de bespreking van het vispaaigebied in de raad. “De hoek tussen Robbenoordbos en Wieringerrandkanaal zou misschien het meest geschikt zijn. Dit is nog wel in handen van agrariërs, maar het sluit fantastisch aan op bestaande natuur in de Ecologische Hoofdstructuur. Verder is de afstand naar de Den Oeversevaart kort om het water af te kunnen voeren.” Op dit moment is er een baggerdepot op deze locatie en zal ook waarschijnlijk in zicht komen voor herplant van bomen als compensatie voor het plaatsen van windmolens die in het Robbenoordbos gepland zijn. Het vervolg ligt nu bij het hoogheemraadschap en het college.

Voor meer informatie Marinus Hovius 06-41222084

Jeugd Hippolytushoef vraagt hulp om ontmoetingsplek

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Jeugd Hippolytushoef vraagt hulp om ontmoetingsplek

Jeugd Hippolytushoef vraagt lokale bestuurders om te helpen met een ontmoetingsplek

HIPPOLYTUSHOEF – De ‘oudere’ jeugd in Hippo is de hangplek onder de Batum kwijt. Er is een lint gespannen en er wordt een hek geplaatst. De omwonenden (tenminste een aantal onder hen) ondervonden hier enige overlast van. Nu zijn wij ooit allemaal jong geweest. Zo kwamen de jongeren in de jaren zeventig altijd samen op ’t Hoekje, al dan niet op een Zundapp of een Kreidler. Hoe vaak kwamen de jongeren vroeger niet samen in het fietsenhok van de MAVO in de Nieuwbuurt? I.v.m. deze vraagstelling gaat de redactie ook een bezoekje brengen aan ‘The Gate’ in de Belt. Daar zijn vrijwilligers iedere week actief om de jeugd een plaats te bieden waar zij samen kunnen komen klik hier en lees hier verder

Openbare fractievergadering LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering LADA

cultuurschuurLADA houdt maandag 19 januari een openbare fractievergadering in de Cultuurschuur, Loggersplein 1, Wieringerwerf; aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 29 januari behandeld.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.