De ondernemers in het Winkelhart in Nieuwe Niedorp hebben verbaasd kennis genomen van het feit dat u een vergunning wilt afgeven om het per 01-01-2015 mogelijk te maken groenten te verkopen vanuit een verkooppunt, geplaatst op het parkeerterrein. De fractie van LADA is het met de ondernemers eens dat dit een ongewenste situatie is. In het Winkelhart is bij de verse Vier een groentezaak en de Jumbo kent een grote groentehoek. Het verkopen van groente vanuit een kraam is geen verbreding van het aanbod dat het Winkelhart biedt. Wij zijn van mening dat verkoop vanuit een kraam alleen toegestaan moet worden voor nering die niet in het Winkelcentrum aangeboden wordt.

  1. Klopt het dat u de genoemde vergunning heeft afgegeven of gaat afgeven?
  2. Zo ja, op grond waarvan gebeurt dit?
  3. Is daar overleg over geweest met de ondernemersvereniging uit het Winkelhart?
  4. Zo ja, wat is hun advies geweest?
  5. Zo nee, waarom heeft dat overleg niet plaats gevonden?
  6. Wat is volgens u de meerwaarde van dit verkooppunt?

Met vriendelijke groet,
Namens de LADA-fractie
Henk van Gameren
Peter Couwenhoven

Zie hier het antwoord:

SV 1447 AW LADA Vergunning_groentestal Winkelhart Niedorp en de reactie namens de Burgemeester, lees deze hier: SV 1447 AW LADA Verstrekken vergunning groentestal Winkelhart Niedorp 2