Na Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf heeft LADA ook in Anna Paulowna en Hippolytushoef geluisterd. Er is veel bruikbare informatie tot ons gekomen waar de fractie mee aan de slag kan.

LADA in HippoVoor het vaststellen van de compacte Algemene Plaatselijke Verordening wil de fractie de volgende artikelen handhaven. (Deze komen in het voorstel compacte APV niet meer voor).

2.42      Plakken en kladden

Kern van het artikel is dat het verboden is op openbare plaatsen of onroerende zaken biljetten, reclames etc. te plakken

2.44    Vervoer inbrekerswerktuigen

Het is verboden inbrekers werktuigen te vervoeren of bij zich te hebben

2.47    Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

Dit spreekt voor zich

2.57    Loslopende honden

Kern van het artikel is dat binnen de bebouwde kom dienen honden aangelijnd zijn

2.58    Verontreiniging door honden

Dit spreekt voor zich

Vaak werd benoemd dat men duidelijkheid wil hebben waar men terecht kan met klachten bij het niet naleven van regels uit de APV of andere vormen van overlast.