LADA houdt maandag 17 november een openbare fractievergadering in De Ontmoeting (vergaderzaal 2), De Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur. U bent welkom om met de fractie te spreken. Wij willen graag uw mening horen. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 27 november behandeld. Wilt u komen inspreken, graag melden bij onze fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com, 06- 25311671.