SAMSUNG CAMERA PICTURESOp de voorjaars ledenvergadering is verslag gedaan tot mei, daarin vermeld dat op 22 mei het coalitieakkoord met SHK, VVD en CDA was ondertekend. Op 3 juni werd het nieuwe college geïnstalleerd waarin Frits Westerkamp voor LADA de portefeuille burgerparticipatie, onderwijs en accommodatiebeleid beheert waarvan ook sport, subsidies, kunst en cultuur, maatschappelijk vastgoed en dierenwelzijn deel uit maken.
Het betekende voor de fractie een grote omslag. Na vier jaar een krachtige oppositiepartij te zijn geweest, nu deel uit te maken van het college. Een andere verantwoordelijkheid. Veel nieuwe gezichten in de fractie, een wethouder van buiten gehaald, het aftreden van Rob Ravensteijn, waardoor Marinus Hovius de fracftie binnen kwam, een nieuwe fractievoorzitter. Het was voor de fractie niet makkelijk om daar op in te spelen. Er waren veel vragen, waarbij het invullen van de rol als coalitiepartner en verantwoordelijkheid dragen voor het besturen van de gemeente met behoud van de identiteit van LADA als stem van de burger, een belangrijke rol speelde. Daarnaast was er behoefte om elkaar beter te leren kennen. De fractie heeft dan ook besloten om een trainingstraject in te gaan. Op 27 en 28 oktober heeft dat plaats gevonden. De fractie trok zich terug in slot Assumburg in Heemskerk om onder leiding van Daniëlle Koelemij aan de slag te gaan. ’s Avonds sloot Frits Westerkamp aan. Het is een goede sessie geweest, door fractie en wethouder als zinvol en positief ervaren. De fractie heeft het gevoel er sterker uit gekomen te zijn.
De fractie heeft haar plek gevonden. De eerste maanden waren niet makkelijk. CDA en VVD moesten zich leren schikken in hun nieuwe rol en dat gaf wel eens spanningen. Inmiddels zijn de verhoudingen binnen de coalitie goed en kan constructief met elkaar gewerkt worden. De fractie is tevreden over de eerste maanden. De begroting is zonder wijzigingen met algemene stemmen aangenomen en over het optreden in de raad overheerst een goed gevoel.
In de vergadering van 25 september werd afscheid genomen van Rob Ravensteijn, waarbij Rob benoemd werd tot lid van verdienste in de Orde van Oranje-Nassau. Daarmee kwam een einde aan vier jaar fractielidmaatschap waarvan het grootste deel als fractievoorzitter.
De fractie staat voor de uitdagende taak om het LADA-gedachtengoed, het luisteren naar en het betrekken van de burger bij het besturen van de gemeente, te vertalen in beleid waarin de burger zich kan herkennen. Kritische inbreng van de burger is nodig om de fractie te voeden en scherp te houden.

Peter Couwenhoven,
fractiesecretaris