Raadsleden HollandsKroonOp de algemene ledenvergadering van maandag 10 november is Rob Ravensteijn benoemd tot lid van het bestuur van LADA. Ravensteijn heeft bij zijn terugtreden uit de raad aangegeven beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. Het voorstel van het bestuur om dat mogelijk te maken werd met algemene stemmen aanvaard. Ravensteijn treed ook toe tot de steunfractie.