Presentatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het Wapen van Wieringerwaard, Noord Zijperweg 36, 1766 HH Wieringerwaard
10 november a.s. aanvang 21.15 uur.

Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering van LADA wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een presentatie gehouden over deze nuttige instelling.

Ons waterschap zorgt er niet alleen voor dat we droge voeten houden, actueel is zand uit zee bij Petten, maar kent daarnaast nog vele deeltaken. Rioolzuiveringinstallaties zorgen voor schoon oppervlaktewater in sloten kanalen en meren. Ook het onderhoud en beheer van dijken, wegen, paden, boezems en peil behoort tot de taken.
De aankomende Waterschapsverkiezingen, die 18 maart a.s. gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden, komen ook ter sprake.

Uiteraard is deze bijeenkomst vanaf 21.15uur voor iedereen toegankelijk. Meer info over het hoogheemraadschap is te vinden op http://www.hhnk.nl/