LADA staat voor Lokaal Alternatief Democratie Anders. Onvrede over hoe de politiek met de burger omging was een van de redenen waarom wij in 2010 zijn ontstaan. De burger daadwerkelijk betrekken bij de besluitvorming is een van onze speerpunten. Het voorstel om de APV grotendeels af te schaffen moet wel draagvlak hebben. Het moet dan ook voorgelegd worden in beeldvormende vergaderingen waarin de burger zijn visie kan geven. Daarna kan er een verantwoord besluit over genomen worden. Een goed voorbeeld van hoe het democratisch anders moet.

Wij vinden dat er, helaas, regels nodig zijn om onze openbare ruimte in te richten. Hufterig gedrag zal dat niet tegengaan, maar dan is er wel een basis waarop de gemeente aangesproken kan worden om handhavend op te treden.
Het is goed om kritisch naar de APV te kijken en veel overbodige regels af te schaffen maar dat is wat anders dan de APV uitkleden.

Peter Couwenhoven
fractiesecretaris