LADA is voorstander van het invoeren van startersleningen om de toegang voor lagere inkomensgroepen tot de woningmarkt makkelijker te maken. Vooral voor jongeren kan dit een goede opstap zijn om een woning te verwerven. Daarom heeft LADA in de raadsvergadering van dinsdag voor dit voorstel gestemd.

In de Schager Courant van donderdag 2 oktober wordt vermeld dat LADA tegen het invoeren van deze leningen is. De redactie is gevraagd het bericht te corrigeren.