De Gemeenteraad heeft de agenda donderdagavond 30 oktober jl. niet in zijn geheel kunnen afwerken. De resterende punten worden op donderdag 6 november afgehandeld.

Wel was de raad het unaniem eens over twee belangrijke agendapunten. Het betrof de kinderopvang/peuterspeelplaatsen en het sociaal domein. Bij het laatstgenoemde item waren veel moties en amendementen ingediend. Slechts een paar hiervan haalde de eindstreep. Burgemeester Nawijn schorste even voor middernacht de zitting. Donderdag 6 november om 20:00 uur gaat men verder en wordt de APV behandeld.