Op de goed bezochte openbare fractievergadering, maandag 25 september in De Harmonie, zorgden een viertal insprekers voor een levendig en goed debat. Ook de behandeling van de raadsagenda en het toegevoegde punt: delegatiebesluit bracht de tongen los. Een avond waar ook emoties naar boven kwamen. Onder de aanwezigen ook wethouder Frits Westerkamp, die aangaf vooral aanwezig te zijn om te luisteren.

Klik hier en lees het gehele verslag van LADA luitert in Hippo