rob-oranjenassau

Rob Ravensteijn is gisteravond bij zijn afscheid van de raad van Hollands Kroon benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. In de jaren tachtig zat Ravensteijn voor de PvdA twaalf jaar in de raad van Niedorp. Na vierenhalf jaar LADA, waarvan de eerste twee jaar in Niedorp, doet hij een stapje terug. Hij blijft in een andere rol politiek betrokken. Rob wil tijd vrijmaken  maken voor politieke taken die ook buiten de raad tot stand moeten komen: de verhouding burger – bestuur, participatie  en bestuurlijke vernieuwing. Meer organisatie en sociale actie is daarvoor nodig.

Marinus Hovius neemt zijn plaats in de LADA-fractie in en werd gisteravond geïnstalleerd als raadslid.