Uit de Nieuwsbrief van de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen

Opnieuw schoffeert minister Plasterk de lokale politieke partijen met zijn wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp)

De Wfpp is nog geen jaar oud en moet al aangepast worden. De Wet was al krakkemikkig en een gatenkaas. Met deze ‘Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor financiële transparantie bij lokale partijen’ wordt de Wet nog een graad slechter. Het giftenreglement vervalt. Daarvoor in de plaats komen onuitvoerbare en oncontroleerbare regels. Het lijkt er sterk op dat minister Plasterk de lokale partijen de nek wil omdraaien ter versterking van de landelijke politieke partijen in de lokale democratie.
Het wordt tijd dat de lokale partijen tot actie overgaan!

De lokale democratie is heel belangrijk en dicht bij de mensen. De inwoners van de gemeenten hebben recht op een onafhankelijk en integer bestuur. De VPPG roept daarom alle lokale partijen op om een sterk signaal af te geven door het sturen van een brief aan de minister en de Staten-Generaal. Deze landelijke actie heeft kans van slagen als velen van de meer dan 800 lokale partijen meedoen. De modelbrief kan daarvoor gebruikt worden.

Het VPPG bestuur roept u op deze brief namens úw lokale partij aan de minister en de Staten-Generaal te sturen om zo uw stem te laten horen!  VNG, een bolwerk van landelijke partijen?  Is de VNG wel de juiste organisatie voor de autonome gemeenten?

In 2011 verscheen een onderzoeksrapport van bureau Berenschot. Daarin staat onder meer geschreven:
“Vanuit de leden bezien is de VNG Haags en politiek. Dit beeld wordt gevoed doordat de topfunctionarissen van de VNG bijna allemaal prominente politici zijn van grote landelijke partijen”.

Het bestuur heeft ervaren dat voorzitter mevrouw Jorritsma (VVD) en de directieleden dhr. De Vet (CDA) en mevr. Kriens (PvdA) bewust de waarheid ontwijken. Het stoort tevens dat de notulen van de bestuursvergaderingen geheim zijn. In bijgaand interview  kunt u de woordelijke reacties lezen van VNG en VPPG op de vragen van journalist Maarten Brorens.