Afgelopen week heb ik aan de voorzitter van de gemeenteraad mijn ontslag  als raadslid aangeboden. Dit kan vragen oproepen. Graag wil ik mijn besluit toelichten.

Het besluit komt  niet voor iedereen als een verrassing. Als een van de opties kwam dit al ter sprake na de verkiezingen. Leden, fractie en bestuur hadden eerder het standpunt ingenomen dat verjonging van de fractie en een goede spreiding gewenst zou zijn. Daarmee is ook  rekening gehouden op de kandidatenlijst. Nadat de kiezer had gesproken bleken 4 van de 6 kandidaten met voorkeurstemmen gekozen. Een prachtig resultaat maar met gevolgen: Marinus was niet direct beschikbaar vanwege zijn werk en ook het LADA bestuur raakte enkele bestuursleden kwijt.

Ook het voorzitterschap in de fractie was aan de orde. Direct na de verkiezingen heb ik aangegeven hiervoor niet meer beschikbaar te zijn. Redenen hiervoor gaan terug naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanklacht wegens lekken en hoe daar vervolgens mee is omgegaan, zowel binnen de raad als in de juridische afwikkeling. Genoegdoening put ik uit de uitspraak door het Hof. In de klachtafhandeling over het vermeend lekken door CvK de heer Remkes merkt het Hof op, dat het wellicht beter was geweest als ook Ravensteijn onvoorwaardelijk zou zijn geseponeerd. Het openbaar ministerie had daar vervolgens geen boodschap aan in haar eigen interne klachtenprocedure. Hierover publiceerden wij eerder op onze website (zie www.lada.nu archief: maart 2014). Deze ervaring staat niet op zichzelf. Het streven van LADA naar transparantie en inclusief denken en hoe ik daar persoonlijk vorm aan probeer te geven, is geen gemeengoed. Het leidt zelfs tot onvoldoende resultaat. Dat vraagt om bijsturing.

Nu Marinus Hovius (35) heeft aangegeven met het raadswerk te kunnen starten zie ik daar kansen. De fractie is voldoende op sterkte en enthousiast, al zullen er fouten worden gemaakt. Die zullen we benoemen. Voor LADA ben ik beschikbaar voor bestuur en steunfractie. Er ligt veel werk dat vraagt om verdieping. Samen met betrokken burgers wil ik  dat oppakken: betere controle en signalering, meer zelfsturing van de burger met zeggenschap. LADA als sociale beweging zal na de zomer verder uitgewerkt worden. Een presentatie volgt.

Ik hoop hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven.  De fractie wens ik wijsheid toe en voldoende eigenzinnigheid om waar te maken dat de burger niet zonder LADA kan en omgekeerd. Sterker: LADA dat is de burger, ook in tijde dat het lastig besturen is. Wijsheid en nederigheid wens ik ook het hele gemeentebestuur toe. Lekken wordt lastig in mijn nieuwe rol. Mijn vrije meningsuiting zal ik volledig  blijven benutten.

Rob Ravensteijn.

IMAG0219