Rob Ravensteijn treedt terug als raadslid

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Rob Ravensteijn treedt terug als raadslid

Na jaren van inzet treedt Rob Ravensteijn, in de raadsvergadering van september terug als raadslid. Als opvolger van Rob draagt LADA Marinus Hovius voor. Rob blijft steunfractielid, waarbij hij zich vooral bezig gaat houden met de aandachtsgebieden  participatie, kunst, cultuur en natuur.

Rob Ravensteijn is één van de grondleggers van LADA. Onder zijn bezielend fractievoorzitterschap is LADA nu uitgegroeid tot een politieke partij van betekenis. LADA maakt deel uit van de coalitie. Het betekent niet dat de partij op haar lauweren gaat rusten. LADA zet haar in 2010 ingezet beleid voort: herkenbaar blijven als partij die van onderop de lokale samenleving wil sturen. Dit betekent een andere houding in de politiek, meer open naar de burger en vooral goed luisteren, maar ook een veranderende houding van de burger, hoe draag ik bij aan een samenleving waar burger en overheid zich samen verantwoordelijk voelen. Een beweging van betrokken burgers is onmisbaar voor een goed functionerende lokale samenleving.

Rob heeft aangeven zich buiten de raad hiermee te willen bezighouden. Daarnaast vindt hij verjonging van de fractie belangrijk. Marinus Hovius (35) was eerder met voorkeursstemmen gekozen maar wilde eerst zijn taak in het onderwijs goed afronden. Onlangs heeft hij zijn bovenbouwgroep uitgezwaaid. Hij staat nu klaar om in de fractie aan het werk te gaan.

LADA is Rob erkentelijk voor zijn inzet van de afgelopen jaren en is blij dat hij als steunfractielid actief blijft. Met Marinus wordt een gemotiveerd raadslid binnen gehaald, waarmee tevens de vertegenwoordiging van Wieringen in de raad verder versterkt wordt.

Fractie en bestuur LADA (Democratie Anders)

Doorgaan, maar wel anders!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Doorgaan, maar wel anders!

Afgelopen week heb ik aan de voorzitter van de gemeenteraad mijn ontslag  als raadslid aangeboden. Dit kan vragen oproepen. Graag wil ik mijn besluit toelichten.

Het besluit komt  niet voor iedereen als een verrassing. Als een van de opties kwam dit al ter sprake na de verkiezingen. Leden, fractie en bestuur hadden eerder het standpunt ingenomen dat verjonging van de fractie en een goede spreiding gewenst zou zijn. Daarmee is ook  rekening gehouden op de kandidatenlijst. Nadat de kiezer had gesproken bleken 4 van de 6 kandidaten met voorkeurstemmen gekozen. Een prachtig resultaat maar met gevolgen: Marinus was niet direct beschikbaar vanwege zijn werk en ook het LADA bestuur raakte enkele bestuursleden kwijt.

Ook het voorzitterschap in de fractie was aan de orde. Direct na de verkiezingen heb ik aangegeven hiervoor niet meer beschikbaar te zijn. Redenen hiervoor gaan terug naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanklacht wegens lekken en hoe daar vervolgens mee is omgegaan, zowel binnen de raad als in de juridische afwikkeling. Genoegdoening put ik uit de uitspraak door het Hof. In de klachtafhandeling over het vermeend lekken door CvK de heer Remkes merkt het Hof op, dat het wellicht beter was geweest als ook Ravensteijn onvoorwaardelijk zou zijn geseponeerd. Het openbaar ministerie had daar vervolgens geen boodschap aan in haar eigen interne klachtenprocedure. Hierover publiceerden wij eerder op onze website (zie www.lada.nu archief: maart 2014). Deze ervaring staat niet op zichzelf. Het streven van LADA naar transparantie en inclusief denken en hoe ik daar persoonlijk vorm aan probeer te geven, is geen gemeengoed. Het leidt zelfs tot onvoldoende resultaat. Dat vraagt om bijsturing.

Nu Marinus Hovius (35) heeft aangegeven met het raadswerk te kunnen starten zie ik daar kansen. De fractie is voldoende op sterkte en enthousiast, al zullen er fouten worden gemaakt. Die zullen we benoemen. Voor LADA ben ik beschikbaar voor bestuur en steunfractie. Er ligt veel werk dat vraagt om verdieping. Samen met betrokken burgers wil ik  dat oppakken: betere controle en signalering, meer zelfsturing van de burger met zeggenschap. LADA als sociale beweging zal na de zomer verder uitgewerkt worden. Een presentatie volgt.

Ik hoop hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven.  De fractie wens ik wijsheid toe en voldoende eigenzinnigheid om waar te maken dat de burger niet zonder LADA kan en omgekeerd. Sterker: LADA dat is de burger, ook in tijde dat het lastig besturen is. Wijsheid en nederigheid wens ik ook het hele gemeentebestuur toe. Lekken wordt lastig in mijn nieuwe rol. Mijn vrije meningsuiting zal ik volledig  blijven benutten.

Rob Ravensteijn.

IMAG0219

Nieuwsbrief nummer 48

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief nummer 48

Klik hier voor het lezen van nieuwsbrief nummer 48

Frits Westerkamp op toer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Frits Westerkamp op toer

De LADA-fractie gaat met wethouder Frits Westerkamp op toer door Hollands Kroon. Westerkamp wil de gemeente beter leren kennen. De toer is begonnen met een rondje Niedorp. Het volgende bezoek is Wieringen. Daarna volgen Anna Paulowna en Wieringermeer.

frits1Frits Westerkamp met de Niedorper fractieleden Lida Brussaard, Rob Ravensteijn en Peter Couwenhoven voor het raadhuis in Barsingerhorn

Onafhankelijke Politiek

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Onafhankelijke Politiek

Onafhankelijke Politiek – Terug naar de menselijke maat
Gezamenlijke politieke agenda regionale partijen

Klik hier om de folder te downloaden


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.