Naast een aantal huishoudelijke zaken stond de ledenvergadering vooral in het teken van het toetreden van LADA tot het college. Het campagneteam werd nogmaals bedankt voor de grote inzet waarmee de campagne gevoerd is.

Het gesloten akkoord stemt tot tevredenheid en kan op brede steun rekenen. De vergadering vond het een goede keus dat de fractie een wethouder van buiten heeft aangetrokken waardoor er wat afstand tussen fractie en wethouder is wat goed past in het duaal functioneren. Fractievoorzitter Henk van Gameren bespreekt het akkoord en vindt de portefeuilleverdeling evenwichtig omdat de partijen hun eigen “ding” hebben gekregen. Daarop komt de opmerking: “Geïntegreerd beleid staat in tegenstelling dat iedere partij zijn eigen domeintje heeft binnengehaald. Durf wel grenzen te overschrijden.”
Onze (kandidaat)-wethouder Frits Westerkamp stelt zich voor aan de vergadering en zet kort uit een hoe hij gaat werken. Zijn visie: “De overheid participeert bij de burger en niet andersom. Ik zal vragen: wat heeft u nodig? Hoe denkt u het uit te voeren? Burgers er goed bij betrekken. In het land zijn voorbeelden hoe datgoed functioneert. Daar moet je gebruik van maken. Ik heb als wethouder een eigen verantwoordelijkheid en ben er voor alle burgers.” En: “Als er wat is, neem contact op met mij. Doe dat.”
Er ontstond een geanimeerde discussie waarin Frits zich goed thuis voelde. Zijn visie op burgerparticipatie past goed bij LADA werd geconstateerd. De leden van de fractie krijgen het advies mee om zich vooral met de eigen specialisaties bezig te houden en zich daarin te verdiepen. Het is ondoenlijk om je overal mee bezig te houden, dan gaat het fout: ”Richt je alleen op je eigen taak, anders brand je af!”

Doordat Lida Brussaard en Peter Couwenhoven in de fractie zijn gekozen, moeten zij het bestuur verlaten. Hun plaatsen worden ingenomen door Lavinia Grooten (Slootdorp) en Han Koppe (Hippolytushoef). Het nieuwe bestuur heeft de taak om LADA verder uit te bouwen en de organisatiestructuur die de vergadering kreeg voorgelegd uit te werken. Kernpunten zijn: een goede ondersteuning van de fractie, breed gedragen in Hollands Kroon en werken aan verjonging.

De jaarverslagen worden goedgekeurd. Hoewel de verkiezingscampagne een forse aanslag op de middelen heeft gedaan, is de financiële situatie gezond. Bij de presentatie van het fractieverslag merkt teruggetreden fractievoorzitter Rob Ravensteijn op dat het een moeilijk jaar voor de fractie en ook voor hem persoonlijk is geweest.