Vrijdag 23 mei hebben de factievoorzitters van SHK, LADA, VVD en CDA het coalitieakkoord gepresenteerd.

In dit coalitieakkoord staat waar deze partijen de komende vier jaar aandacht aan willen besteden en portefeuilleverdeling per politieke partij. Ook zijn tijdens de persconferentie de namen van de kandidaat-wethouders bekend gemaakt.
• Senioren Hollands Kroon: Mevr. M.M.J. van Gent – Overdevest
• LADA: Dhr. F. Westerkamp
• VVD: Dhr. T.J. Meskers
• CDA: Dhr. T.J.M. Groot

Coalitieakkoord 2014-2018 Hollands Kroon    of lees hier op site Hollandskroon