LADA heeft de informateur aangegeven met partijen te willen samenwerken die zelf ook de samenwerking zoeken en waarmee tenminste een deel van het gedachtengoed gedeeld kan worden en die de vernieuwende bestuursstijl delen en willen/kunnen uitdragen. In beginsel sluiten we nu niemand uit.
LADA pleit voor “samen” en in alle opzichten met elkaar.

Niet wenselijk: een meerderheidscoalitie van 15 zetels. Dit werkt verlammend voor de democratie, zowel binnen de coalitie als voor de oppositie (“Democratie als de helft plus een”).
Wenselijk (1e keus): een zo groot mogelijke coalitie waarin tenminste ruimte is voor LADA èn SHK (met VVD of CDA).
Een minderheidscoalitie met twee gedoogpartijen of –blokken, waarbij de stabiliteit wordt gevormd met vooraf duidelijke gedoogsteun, dwingt tot een moeilijke uitleg en is niet wenselijk.

De informateur kwam met een ander advies. Een voorkeurscoalitie met SHK, LADA, CDA en VVD. Daar heeft LADA mee ingestemd en is de onderhandelingen met deze partijen ingegaan. De tot nu toe behaalde resultaten stemmen tot tevredenheid. De inzet is om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen en tot de vorming van een college over te gaan.