“Eerlijk duurt het langst” geldt niet altijd in de politiek. Waar Remkes de bevolking onjuist informeerde over de benoeming van Nawijn, werd  Ravensteijn door Nawijn aangeklaagd wegens lekken. De burger de waarheid vertellen deed er kennelijk minder toe. Een slechte afweging. Ook het hof vond de hele kwestie maar een vreemde zaak. “Er is onvoldoende reden om de zaak binnen het bereik van het strafrecht te brengen”. Met andere woorden: hou op met die flauwe kul en zoek het lekker zelf uit. Het hof is daarbij wel consequent en is van mening dat de zaak tegen Ravensteijn ook onvoorwaardelijk geseponeerd had moeten worden. Zover is het nog niet.

Lees hier verder.