De fractie van LADA (Democratie Anders) is  voor het eerst bij elkaar geweest. De fractie heeft Henk van Gameren benoemd tot fractievoorzitter. Rob Ravensteijn zal de rol  van vice-voorzitter vervullen en zich concentreren op de verhouding burger – bestuur. Ook de versterking van de kernen en burgerkracht vallen onder zijn taken.

Marinus Hovius, die met voorkeurstemmen werd gekozen, heeft  meer tijd nodig om zich vrij te maken van andere verantwoordelijkheden en heeft de benoeming voorlopig niet kunnen aanvaarden. De onderwijzer aan de bovenbouw van De Zilvermeeuw zal het schooljaar met zijn leerlingen afmaken en dan een beslissing nemen. Peter Couwenhoven neemt voorlopig zijn plaats in.

Verder wordt de 6-persoons fractie gecompleteerd met Ard Smit, Henk Jan Wittink en Lida Brussaard.