“De kracht van het Lokale Alternatief”

LADA heeft in de afgelopen jaren veel kernen bezocht waarbij de bewoners werden uitgenodigd mee te denken over het beleid in Hollands Kroon. Ook  zaken die in de eigen kern spelen werden hierbij betrokken. Deze werkwijze wil LADA voortzetten en verder  uitbouwen. Komende weken zullen  door LADA twee debatten worden georganiseerd rond een aantal thema’s. Democratie en lokaal bestuur moeten meer dan voorheen weer het eigendom van de burgers van Hollands Kroon  worden. Als de overheid de burger aanspoort tot zelfredzaamheid,  zullen  de burgers  ook meer ruimte moeten krijgen voor het inbrengen en (laten) uitvoeren van eigen initiatieven en keuzes.  Deze betrokkenheid is de sleutel voor een leefbare en houdbare lokale samenleving. Daar past ook een hoge verkiezingsopkomst bij, immers: lokale verkiezingen gaan over het wel en wee in de eigen gemeenschap. LADA wil daarom SAMEN MET DE BURGERS nieuwe doelen en wegen bepalen om aan deze betrokkenheid gestalte te geven. Het gaat dus om “zelf aansturende (hoofd)kernen” Dit betekent een nieuwe rol voor de overheid  èn burger. Bundeling van krachten voor een leefbare en houdbare samenleving. Onze leus is dan ook: “LADA en de burgers: één samenwerkende gemeenschap, binnen en buiten de raad”.

Burgers  worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de hand van vragen als bijvoorbeeld: “Hoe vergaat het Hollands Kroon? Wat zijn de ervaringen? Positief en negatief. Hoe gaat het bestuur met de situatie om? Welke kant moet het op?  Welke kansen en risico’s worden voorzien en hoe daar op in te spelen? Welke ondersteuningsvragen moeten aan het lokale bestuur gesteld worden?

Bijeenkomst 1:

24 februari, aanvang 20.00 uur, Nieuwe Niedorp, De Koppeling.
“Leefbaarheid, van zorg tot cultuur”
met daarin: sociaal domein – kernenbeleid – wonen – natuur, kunst en cultuur.

Bijeenkomst 2:

13 maart, 20.00 uur, De Harmonie Hippolytushoef.
“Van bedreigingen naar kansen” met daarin:  krimp – werk – wonen – natuur –  economie