LADA: “Hollands Kroon moet afspraken met burgers respecteren.”

Hollands Kroon moet een betrouwbare partner zijn. Bewoners die in het verleden afspraken hebben gemaakt met Hollands Kroon of eerder met de oude gemeenten moeten hierop kunnen vertrouwen. Zo ook in de situatie in Winkel waar destijds afspraken zijn gemaakt over de corsoverlichting. De toekomst van een leefbare samenleving valt of staat met betrokken burgers. Die moeten zich op hun beurt gerespecteerd voelen. Dat lijkt nu niet altijd het geval. Het roer moet om. Geen loze roep maar hard nodig. Overleg op basis van gelijkwaardigheid.

namens de fractie van LADA,
Peter Couwenhoven, fractiesecretaris