Waarom LADA (Democratie Anders) ook voor jongeren een goede keuze is:
Vooraf: LADA is een jonge partij in Hollands Kroon. Sinds de oprichting in 2010 de grootste in voormalig Niedorp. Inmiddels groeit LADA ook in de andere delen van de gemeente en zijn eigen afdelin-gen in voorbereiding. Groeien is nodig om de stem van de burger duidelijker te laten doorklinken in het gemeentehuis. Daarvoor is het de hoogste tijd. Kunnen zeggen wat er aan de hand is en doen! Bezuinigingen mogen niet leiden tot afbraak van de voorzieningen en de leefbaarheid. Verenigingen moeten de tijd krijgen om de bezuinigingen die nodig zijn in te passen. Mensen willen iets te zeggen hebben over hun eigen leven en de omgeving waarin ze wonen. LADA ondersteunt dat. Jongeren zijn daarbij onmisbaar. Klik hier en lees verder LADA en Jongeren