Zaterdag 8 maart is de internationale vrouwendag. In Hollands Kroon is een manifestatie in De Harmonie in Hippolytushoef, georganiseerd door de werkgroep Internationale Vrouwendag Hollands Kroon.

LADA is met een aantal vrouwen aanwezig: Lida Brussaard, Lavinia Grooten, Marry Borst, Ineke Groot en Rosa Klomp. Er is een middagprogramma gerelateerd aan de millenniumdoelstellingen.  In ons verkiezingsprogramma staat, dat wij een duurzame Noordkop vanuit een regiovisie willen realiseren. Kunnen wij dit als gemeente Hollands Kroon combineren met de millenniumdoelstelling:  Duurzaam beleid en eerlijke handel om de armoede in de wereld te halveren.  LADA wil zich hiervoor inzetten.