Een grote groep burgers uit Slootdorp was aanwezig om de interpellatie van wethouder Jan Steven van Dijk te volgen. Het is gebruikelijk om agendapunten waarvoor veel belangstelling is als eerste te behandelen om waarna men kan besluiten naar huis te gaan of de vergadering verder te volgen. Nu niet. Volgens het reglement moet een interpellatie bij het besluitvormend deel gevoerd worden, dus aan het eind van de vergadering. Nu werd daar aan vast gehouden en kreeg men om half elf te horen dat het te laat was geworden en de vergadering geschorst werd. Vervolg dinsdagavond 4 februari. Dan ook de interpellatie. De LADA-fractie was het daar niet mee eens, als enige. Verontwaardiging op de tribune. Een slechte beurt van de gemeenteraad!