nawijnHet leven in de nieuwe gemeente Hollands Kroon is niet altijd even makkelijk.  De lasten nemen toe, subsidies aan verenigingen worden teruggeschroefd of vervallen geheel. Voorzieningen verdwijnen of worden samengevoegd. Informatie is vaak alleen nog via internet beschikbaar. De bezuinigingen worden voelbaar en we zijn er nog lang niet.

De gemeente moet keuzes maken. Soms pijnlijke keuzes. LADA vindt dat het soberder kan en zal moeten. De kosten moeten in de hand gehouden worden. De berichten in het NHD (28/12) over 25 mille aan declaraties (klik hier) passen niet in dat streven. De vraag of er rechtmatig en doelmatig gedeclareerd is laten we graag over aan de nieuwe rekenkamer. Voor burgemeesters geldt geen zakgeldregeling. Er is ruimte voor eigen keuze. De functie brengt wel met zich mee dat hij zich moet kunnen inleven wat de bezuinigingen voor burgers en verenigingen betekent. Signaalgevoeligheid is belangrijk  als het wordt  gebruikt om te reflecteren op het eigen handelen. De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie. Goed omgaan met soberheid en krapte kan zorgen voor maatschappelijk draagvlak voor de bezuinigingen en voor wat ons nog te wachten staat.

LADA wil soberheid bij de overheid stimuleren en zoekt de uitdaging op. Het NIBUD geeft aan dat een verantwoorde maaltijd niet meer dan 4 euro p.p. hoeft te kosten.

De cijfers spreken voor zich: bepaald geen crisisbedragen. De uitgaven staan in schril contrast met wat verenigingen voor hun kiezen hebben gekregen.

We zijn er als LADA niet blij mee en zullen via de geëigende kanalen onze informatie daarover vragen en indien mogelijk de grenzen aanscherpen, zodat de bedragen in 2014 lager uitvallen.

Voor meer informatie kunt terecht bij onze fractievoorzitter Rob Ravensteijn (0224-541776)