lada

VERKLARING LADA
Klik hier voor het downloaden van de MEMO declaraties burgemeester
Het declaratiegedrag van burgemeester Jaap Nawijn (VVD) heeft een golf van verontwaardiging en afwijzende reacties veroorzaakt. LADA begrijpt dat en deelt het ongenoegen dat in heel verschillende bewoordingen is geuit. Veel, maar niet alle vragen zijn op dit moment beantwoord. Medewerking is door de burgemeester toegezegd. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag wat er is misgegaan en of dat afdoende is opgelost, maar ook of dit voor de toekomst valt te voorkomen. Dit heeft meer met de persoonlijke mentaliteit en moraal te maken, daarin zal een omslag gemaakt moeten worden.

Regels bepalen de grens wat mag en wat niet. Die grens is overschreden en geld is inmiddels teruggestort. Onduidelijk is nog hoe dit nieuwe inzicht is ontstaan. Niet alles valt met regels te sturen. Niet alle regels zijn redelijk tegen de achtergrond van vergaande bezuinigingen. Niet alles valt te controleren. In zijn nieuwjaarstoespraak spreekt de Commissaris van de Koning, Johan Remkes (VVD) algemener over “excessief declaratiegedrag dat uit den boze is en soberheid die geboden is”. Daar zit het hedendaagse probleem: wat is redelijkheid, wat is soberheid? Burgers in Hollands Kroon hebben te maken met forse bezuinigingen op subsidies van verenigingen en instellingen, vergoedingen en verstrekkingen in de Wmo, en accommodatiebeleid.  In een gemeente waarin op alle fronten bezuinigd wordt, verwachten wij een burgemeester die empathie betoont en sober in zijn declaratiegedrag is. Een moreel appel is geboden.

Bestuur en fractie LADA