In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 16 december de openbare fractievergadering in De Harmonie, Kerkplein 1, 1777 CD Hippolytushoef. Aanvang 20.00 uur. Organisaties en burgers kunnen inspreken. De raadsagenda van 19 december wordt behandeld. Wij willen daar met u over spreken. Komt u inspreken dan graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, p.a.couwenhoven@quicknet.nl of 0226-413019.