Locatie 4 transformatorstation

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Locatie 4 transformatorstation

Locatie 4 enige overgebleven geschikte locatie voor transformatorstation ??

In het besluit van het college (18-12-2013) wordt locatie 4 bij de Weel als enig overgebleven locatie voor het bouwen van het transformatorstation genoemd. In hetzelfde besluit lezen we:

Een aantal leden van de gemeenteraad gaf in haar zienswijzen aan Zijtwende een goede locatie te vinden. Deze optie was voor het college ook het meest wenselijk, maar viel al eerder in het proces definitief af wegens maatschappelijk niet te verantwoorden extra kosten.

Een onderbouwing van die maatschappelijk niet te verantwoorden extra kosten wordt niet gegeven. Er wordt een knieval gemaakt voor TenneT. Een zeer winstgevend staatsbedrijf moet investeren om tot een maatschappelijk aanvaardbare oplossing te komen. Daar had het college zich sterk voor moeten maken om zo de belangen van de burgers in de eigen gemeente te behartigen. Dat meerkosten voor Tennet geen probleem moeten zijn blijkt uit de bijgesloten tabel met bedrijfsresultaten. Bedragen luiden in € miljoenen

TenneT profiteert van hogere investeringen

06/08/13, 09:07 − bron: ANP

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en een groot deel van Duitsland, heeft ruim 40 procent meer winst geboekt in de eerste helft van het jaar. Dat is volgens het bedrijf vooral te danken aan hogere investeringen in elektrische netwerkverbindingen op de Duitse zeebodem. De operationele winst klom, van 168 miljoen euro in het eerste half jaar van 2012, tot 237 miljoen euro, maakte TenneT dinsdag bekend. De omzet kwam uit op 886 miljoen euro, ofwel 6 procent meer vergeleken met vorig jaar.

Van LADA mag verwacht worden dat zij tot het uiterste zal gaan om de belangen van burgers te verdedigen. LADA heeft niet het gevoel dat hiervan sprake is geweest. De Niedorper motie Van LADA is terzijde geschoven, de zienswijze van LADA dat Zijtwende de beste locatie voor het trafostation is wordt onderschreven maar terzijde geschoven en het heeft lang geduurd en een hoop geld gekost. Geen voorbeeld dat navolging verdient.

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris LADA

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

LADA wenst U fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar

Verslag ofv Hippolytushoef

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag ofv Hippolytushoef

Klik hier voor een verslag van de openbare fractievergadering in Hippolytushoef

Sociaal domein

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Sociaal domein

LADA-visie, uitgesproken door fractievoorzitter Rob Ravensteijn tijdens oordeelvormende raadsvergadring op 12 december 2013

Voorzitter,

De decentralisatie van Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning  en de Participatiewet  is voor gemeenten een zeer ingrijpend organisatievraagstuk. Onomkeerbaar. Voor burgers met een zorg- of ondersteuningsvraag geeft het veel onzekerheid. Ook voor personeel dat werkzaam is in de sector. Zeker is dat er veel zal veranderen. Ook voor de groep die probleemloos op eigen kracht door het leven kan. Tegelijk met de decentralisatie  is er sprake van ingrijpende bezuinigingen. De strategische visie sociaal domein is al eerder vastgesteld. Daar zijn de uitgangspunten neergelegd. Die delen we. Nu de vraag: valt het in te vullen?, gaat het werken op de voorgestelde manier? Is daar nu voldoende zicht op? Zal de  aanpak leiden tot nieuwe acceptabele (sociale) verhoudingen: burgers onderling  en tussen burgers en overheid. Zal de ontschotting tussen de wetten voldoende nieuwe kansen bieden om zorg en ondersteuning die nodig is ook daadwerkelijk te leveren?

KLIK HIER EN LEES VERDER

LADA luistert 16 december a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert 16 december a.s.

In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 16 december de openbare fractievergadering in De Harmonie, Kerkplein 1, 1777 CD Hippolytushoef. Aanvang 20.00 uur. Organisaties en burgers kunnen inspreken. De raadsagenda van 19 december wordt behandeld. Wij willen daar met u over spreken. Komt u inspreken dan graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, p.a.couwenhoven@quicknet.nl of 0226-413019.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.