Het overdragen van de beslissingsbevoegdheid aan B&W wordt door bewoners laf gevonden. Gelijk hebben ze. Toch leert de geschiedenis meer. Al voor de fusie had er een besluit kunnen vallen over de locatie voor het transformatorstation. Ook op het grondgebied van Heerhugowaard en Schagen zijn geschikte locaties te vinden. Het college vindt het niet chique om  daar te zoeken.  LADA heeft in 2011 een motie ingediend om locatie 4 uit te sluiten vanwege de ligging nabij de dorpsbebouwing. Die motie werd aangenomen. Verder zoeken  was de opdracht. Het toenmalige college heeft die opdracht laten liggen. Een misser die door het nieuwe college werd overgenomen. Zowel Theo van Eijk als Jaap Nawijn hadden als nieuwkomers aanvankelijk geen weet van het complete verhaal. Het hoofdpijndossier diende op een andere wijze tot een oplossing te komen. Tom Poes werd gevraagd een list te verzinnen en bedacht het delegatiebesluit. Waar gaat het om: Wijzigingen van bestemmingsplannen zijn aan de orde van de dag. Veelal hamerstukken. Elk raadsvoorstel kost tijd en geld. Minder rompslomp was de vraag. Unaniem werd daarom het delegatiebesluit aangenomen om tijd en kosten te besparen. De raad zou geraadpleegd worden bij belangrijke zaken. Met een zienswijze kan de raad zich uitspreken. Voor het college geldt dat als er onvoldoende geluisterd wordt dan wordt het inpakken en wegwezen.

De Raad heeft gekozen voor een BOB vergadermodel. De eerste B staat voor Beeldvorming. In de praktijk wordt daar vaak aan voorbijgegaan. Ook met het delegatiebesluit. Toen bleek dat het college ook  het transformatorstation op die manier ging behandelen werd de inbreng van Tom Poes duidelijk. Tevergeefs heb ik geprobeerd in de notulen  te laten opnemen dat ik me had vergist (en met mij nog een aantal andere fracties).

Verkenner Roel in ’t Veld heeft de ongeschiktheid van locatie 4 bevestigd. Verder zoeken is nodig. Conclusies trekken te vroeg. Inmiddels ligt er wel een brief van LADA met steun van de SHK en de PVL om het delegatiebesluit terug te brengen tot kleine zaken. Het transformatorstation hoort aan de raad. Dat geldt voor alle grote zaken die nog gaan spelen. Wij hebben niet de meerderheid in de raad en zijn afhankelijk van partijen als VVD, CDA en PvdA. Ook zij zijn uitgenodigd om te sleutelen aan het delegatiebesluit. Nu. Mocht dat niet lukken dan is in maart 2014 de burger weer aan zet. De volledige brief over het delegatiebesluit is geplaatst op www.lada.nu

Rob Ravensteijn,

fractievoorzitter LADA