Nieuwsbrief LADA nr.40

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief LADA nr.40

Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief nummer 40

Algemene Beschouwingen LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Algemene Beschouwingen LADA

Voorzitter, Vandaag op 24 oktober 2013  wordt ons voorgehouden dat Hollands Kroon  “een stabiele factor in een onrustige samenleving” is. Alleen het laatste deel van de zin is ons inziens waar. De programmabegroting concentreert zich op de cijfers. LADA wil zich concentreren op het wel en wee van haar burgers onder de nieuwe vlag van Hollands Kroon. Draagt onze nieuwe gemeente  bij aan onze basale behoeften: bestaanszekerheid, erkenning, ontplooiingskansen, steun, betrokkenheid, saamhorigheid  en perspectief?  Voor de fusie is de burger beloofd: Versterking van bestuurskracht en behoud van voorzieningen en mogelijk meer. Is dat bereikt?. Bereiken we dit ooit? Is dat de stabiele factor? Niet in de ogen van LADA. Zonder te willen twijfelen aan de goede bedoelingen lezen we de inleiding  vooral als “bestuurlijke pep talk”: “aanloopproblemen getackeld, gewend aan de naam, toegevoegde waarde”. Uiteindelijk komt het hoge woord eruit: Het is een verwachting voor de komende jaren, een stip aan de horizon die de komende jaren nog meer moet verankeren. Die hoop willen we niet direct de kop indrukken. Vraag is: waar staan we nu?   LEES HIER VERDER – ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Naar een nieuwe “APV Hollands Kroon”

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Naar een nieuwe “APV Hollands Kroon”

Onlangs was de raad bijeen om te brainstormen over handhaving. De Algemene Plaatselijke verordening beschrijft welke voorschriften en beperkingen gelden. Doel hiervan is om de gemeente  netjes en leefbaar te houden. De APV gaat over onze gezamenlijke waarden en normen voor de openbare ruimte zoals elk huis of organisatie zijn eigen huisregels heeft.  Wie om zich heen kijkt  kan zien dat die van deur tot deur kunnen verschillen. Niets is dus vanzelfsprekend.

Hoe ziet onze huidige APV er uit?Klik hier en lees verder

Concept verkiezingsprogramma LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Concept verkiezingsprogramma LADA

Download hier het (Concept)verkiezingsprogramma

LADA opent VERSPILLINGSLIJN 084-8776010

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA opent VERSPILLINGSLIJN 084-8776010

SAMEN BOUWEN AAN EEN HOUDBARE TOEKOMST

In oktober wordt de begroting voor 2014 in Hollands Kroon vastgesteld. Dat er bezuinigd moet worden om de begroting rond te krijgen zal niemand verbazen. Een belangrijke eerste ronde daarbij is het aanpakken van mogelijke  verspilling. Als dat aan de orde is willen we daar als eerste iets aan doen. LADA roept daarom burgers op om mee te denken en met oplossingssuggesties te komen onder het motto: eerst de verspillingen, dan de slimme oplossingen en pas daarna de voorzieningen die ons dierbaar  zijn.

Waar gaat het om?

  • Is nut en noodzaak van de besteding is duidelijk?
  • Is uitvoering van werkzaamheden sober?
  • Wordt er gewerkt met duurzame materialen,  is het onderhoud  niet overdreven?
  • Klopt de werkmethode?  Wordt doelmatig /slim gewerkt?

Bij de dienstverlening gaat het om andere zaken:

  • Is deze klantvriendelijk en oplossingsgericht?
  • Zijn de medewerkers deskundig?
  • Moet werk uitbesteed worden, of is uitvoering in eigen beheer beter?
  • Worden lokale of regionale ondernemers betrokken bij de uitvoering?

Dan staan bij LADA de lichten op groen.

In de praktijk kunnen zich nog andere situaties voordoen. Alleen door scherp te controleren  kunnen we de verspilling vaststellen en terugdringen. Betrokken burgers ter plekke of ter zake kunnen dat heel goed. LADA  wil hier graag mee samenwerken. Loopt u tegen zaken op die u als verspilling ziet , laat het ons dan weten. Met de voorbeelden willen wij de begroting zo te lijf gaan dat de leefbaarheid in de kernen en de steun aan verenigingen zoveel mogelijk gespaard zullen worden. Meld dit aan op secretariaatlada@gmail.com onder vermelding van verspillingslijn of bel naar 084-8776010 en spreek een voicemail bericht in. Uw tips zullen we discreet behandelen. In november zullen we publiceren welke tips we hebben binnengekregen en hoe we daar mee omgegaan zijn.

Afhankelijk van de ervaringen in oktober zullen we vanaf januari een meer definitieve vorm presenteren voor de VERSPILLINGSLIJN.

Laf?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Laf?

Het overdragen van de beslissingsbevoegdheid aan B&W wordt door bewoners laf gevonden. Gelijk hebben ze. Toch leert de geschiedenis meer. Al voor de fusie had er een besluit kunnen vallen over de locatie voor het transformatorstation. Ook op het grondgebied van Heerhugowaard en Schagen zijn geschikte locaties te vinden. Het college vindt het niet chique om  daar te zoeken.  LADA heeft in 2011 een motie ingediend om locatie 4 uit te sluiten vanwege de ligging nabij de dorpsbebouwing. Die motie werd aangenomen. Verder zoeken  was de opdracht. Het toenmalige college heeft die opdracht laten liggen. Een misser die door het nieuwe college werd overgenomen. Zowel Theo van Eijk als Jaap Nawijn hadden als nieuwkomers aanvankelijk geen weet van het complete verhaal. Het hoofdpijndossier diende op een andere wijze tot een oplossing te komen. Tom Poes werd gevraagd een list te verzinnen en bedacht het delegatiebesluit. Waar gaat het om: Wijzigingen van bestemmingsplannen zijn aan de orde van de dag. Veelal hamerstukken. Elk raadsvoorstel kost tijd en geld. Minder rompslomp was de vraag. Unaniem werd daarom het delegatiebesluit aangenomen om tijd en kosten te besparen. De raad zou geraadpleegd worden bij belangrijke zaken. Met een zienswijze kan de raad zich uitspreken. Voor het college geldt dat als er onvoldoende geluisterd wordt dan wordt het inpakken en wegwezen.

De Raad heeft gekozen voor een BOB vergadermodel. De eerste B staat voor Beeldvorming. In de praktijk wordt daar vaak aan voorbijgegaan. Ook met het delegatiebesluit. Toen bleek dat het college ook  het transformatorstation op die manier ging behandelen werd de inbreng van Tom Poes duidelijk. Tevergeefs heb ik geprobeerd in de notulen  te laten opnemen dat ik me had vergist (en met mij nog een aantal andere fracties).

Verkenner Roel in ’t Veld heeft de ongeschiktheid van locatie 4 bevestigd. Verder zoeken is nodig. Conclusies trekken te vroeg. Inmiddels ligt er wel een brief van LADA met steun van de SHK en de PVL om het delegatiebesluit terug te brengen tot kleine zaken. Het transformatorstation hoort aan de raad. Dat geldt voor alle grote zaken die nog gaan spelen. Wij hebben niet de meerderheid in de raad en zijn afhankelijk van partijen als VVD, CDA en PvdA. Ook zij zijn uitgenodigd om te sleutelen aan het delegatiebesluit. Nu. Mocht dat niet lukken dan is in maart 2014 de burger weer aan zet. De volledige brief over het delegatiebesluit is geplaatst op www.lada.nu

Rob Ravensteijn,

fractievoorzitter LADA


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.