Het is al weer bijna een jaar geleden dat het bestuur van LADA aangifte heeft gedaan tegen de heer Remkes, commissaris van de Koningin  in Noord-Holland wegens het wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Aanleiding was de voorwaardelijke veroordeling van de fractievoorzitter van LADA, de heer Ravensteijn wegens het schenden van zijn geheimhoudingsplicht betreffende de stemverhouding in de besloten vergadering van de gemeenteraad.

Het bestuur van LADA heeft gemeend deze aangifte te doen omdat de heer Remkes als eerste zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door te beweren dat de Burgemeester, de heer Nawijn,  met unanieme instemming was gekozen. De heer Ravensteijn heeft hierop gereageerd en deze bewering van de heer Remkes gecorrigeerd. Dit heeft geleid tot een aangifte tegen de heer Ravensteijn wegens het schenden van zijn geheimhoudingsplicht, gedaan door de burgemeester, en gevolgd door een veroordeling.

De aangifte tegen de heer Remkes is gedaan op 14 september. Reeds op 30 oktober heeft de officier van Justitie laten weten deze aangifte niet te vervolgen, omdat de opmerking van de heer Remkes gezien moest worden als een misslag en niet als een bewuste uitspraak. LADA was het met deze beslissing absoluut oneens en is in beklag gegaan bij het gerechtshof in Amsterdam. De uitspraak van de heer Remkes letterlijk was : “De vertrouwenscommissie kwam met een unanieme voordracht wat vervolgens leidde tot unanieme besluitvorming, mooier kan het niet”  Dit kan niet uitgelegd worden als een ongelukkige verspreking. De heer Remkes is een ervaren bestuurder die weet wat hij zegt.

Ondanks verschillende herinneringsbrieven aan de rechtbank is tot op heden het beklag nog niet in behandeling genomen. Zelfs een brief gestuurd op 29 juni jl. door het bestuur van LADA aan de Minister over deze zaak is tot op heden onbeantwoord gebleven.

Hopelijk zit deze zaak niet te diep in de doofpot anders moet het vuur onder de pot nog een beetje worden opgestookt. Het toch niet zo zijn dat we in Nederland klasse justitie terug krijgen.