Commentaar van de lokale partijen LADA, SHK, PW en PVL op een bericht dat het CDA 30-06-2013 heeft verstuurd.

door Rob Ravensteijn

Over paardenbakken:

De lokale partijen hebben donderdag bij motie gepleit voor een generaal pardon voor bestaande paardenbakken. Dat vermeldt het CDA niet. Een alleszins redelijke oplossing voor bestaande paardenbakken die in het verleden zijn gerealiseerd. Niedorp had geen beleid en wie in overleg trad met de gemeente kreeg dat ook te horen. Te goeder trouw zijn bakken aangelegd. Milieurichtlijnen zijn er wel en dienen na geleefd te worden en ook goed overleg met omwonenden hoort tot de sociale spelregels. De coalitie van CDA, VVD en PvdA stemden tegen ons voorstel. Liever wachten zij het paardenbakbeleid af dat eind dit jaar door het college zal worden aangeboden. Vreemd. Vreemd omdat het schijnzekerheid biedt voor de bezitters van een bak. Tot dat moment zal niet worden gehandhaafd, maar wat gebeurt er daarna? Niemand kan dat voorspellen. De inhoud van dat beleid is nog onbekend.  De lokale partijen zullen dan opnieuw  een generaal pardon voor bestaande bakken bepleiten. Het redelijke antwoord op de gegroeide situatie. Vreemd is het overigens wel dat na twee jaar harmoniseren het niet is gelukt om eerder een paardenbakbeleid vast te stellen. Het had voor menig paardenbakbezitter een hoop slapeloze nachten kunnen besparen.

Gemeentelijke financiën:

De lokale partijen zien de noodzaak om gezamenlijk een stapje terug te doen. Zelfs zonder crisis is het redelijk om sober en efficiënt om te gaan met beperkte middelen. Omdat de crisis veel mensen pijn doet stellen we ons op het standpunt dat we solidair en sociaal onze weg bepalen. Daarom kiezen de lokalen voor de nullijn voor de belastingen, zullen producten die de burgers afnemen kostendekkend betaald moeten worden en stellen we ons op het standpunt dat nieuwe taken die de gemeente van het Rijk krijgt opgedragen ook betaald moeten kunnen worden van het geld dat we daarvoor krijgen. Hier zit voor de coalitie de pijn. Het wordt hoog tijd dat de gemeente met opgestroopte mouwen naar Den Haag gaat. Zo kan het niet langer. Het eenzijdige bezuinigen zonder perspectief ondergraaft het vertrouwen in de toekomst. De gemeentebegroting sluitend maken werkt als een sloophamer. Geen tijd om tot nieuwe acceptabele omgangsvormen te komen. Een lastige opgave voor de coalitie. VVD en PvdA zullen hun “eigen” mensen er op moeten aanspreken. Het CDA zit helemaal in een vreemde spagaat: Hier willen ze de kar trekken terwijl landelijk het CDA het beleid bestrijdt. Hollands Kroon is gestart met een coalitieprogramma zonder inbreng van de lokale partijen, zonder raadsprogramma. Keer op keer bieden we onze inzichten aan. Liever kruipt de coalitie tegen elkaar aan. Het mag. De rekening zal worden opgemaakt.

Accommodatiebeleid:

Wat de lokale partijen naar voren hebben gebracht werd door LADA verwoord en heeft ook de steun van de andere lokale partijen. Ook hier geldt dat het wat minder zal moeten. De leefbaarheid in de kernen zal er niet onder mogen leiden. De lokale partijen hebben vertrouwen in de bestuurders van verenigingen en accommodaties en gunnen het overleg daarom ook de ruimte om tot haalbare oplossingen te komen. Nu al sturen op een van de varianten is wat voorbarig. Er is ruimte voor maatwerk bedongen en toegezegd. Belangrijk dat bestuurders in alle fasen hun grenzen van het accommodatiebeleid aangeven. De inzet van mensen en de bruidsschat die wordt bedongen zijn belangrijke aandachtspunten. Over de financiële kaders zullen we aanvullende vragen stellen. Geen oplossing zonder dat daarover duidelijkheid is.