Overlijdensbericht

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Overlijdensbericht
Met grote verslagenheid heeft het bestuur vernomen dat afgelopen maandag 15 juli de echtgenote van ons fractielid Ard Smit zeer onverwacht is overleden. Wij wensen Ard en zijn familie ontzettend veel sterkte met dit grote verlies.
Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 19 juli van 19.00 tot 20.30 uur in het uitvaartcentrum Nieuwe Niedorp, Trambaan 111.
De crematie vindt plaats in het crematorium te Haringhuizen op zaterdag 20 juli om 14.30 uur.

Nieuwsbrief LADA nummer 38

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief LADA nummer 38

Klik hier voor het lezen van de LADA nieuwsbrief nummer 38

Kunt u het nog volgen?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Kunt u het nog volgen?

Twee berichten gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Eigendom en beheer overdragen

De raad heeft met het vaststellen van de kadernota ingestemd met de voorkeursvariant van het college, waarbij de gemeente eigendom en beheer van accommodaties overdraagt aan verenigingen, instellingen en besturen. Eigen verantwoordelijkheid en versterking van de zelfredzaamheid van de inwoners van Hollands Kroon is het uitgangspunt van deze variant. Wethouder Jan Steven van Dijk zegt hierover: “Hollands Kroon heeft veel voorzieningen die belangrijk zijn voor de (sociale) leefbaarheid in de gemeente. Maar door de veranderende vraag en behoefte van de gebruikers is het niet mogelijk alle accommodaties in stand te houden. ‘Eigen kracht’ en verantwoordelijkheid van inwoners en verenigingen vormen de basis voor toekomstbestendige accommodaties”. De raad heeft wel expliciet aangegeven de uitvoeringsplannen te willen goedkeuren, zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden.

Wijziging beheer sport- en ontmoetingscentrum Veerburg
Het beheer van sporthal Veerburg gaat vanaf 1 juli 2013 over naar de gemeente. Dat betekent dat u voor vragen en reserveringen niet meer terecht kunt bij de heer Dirk Hagendijk, maar het gemeentelijk beheerteam hiervoor moet benaderen.

Dat kunt u doen via ons contactformulier. De beheerders zijn telefonisch te bereiken via het algemene nummer van de gemeente, tel. 088 – 3215000. U kunt dan vragen naar Arjan de Caluwé, Monique Klein of Margret Kunst. Voor aanvang van het sportseizoen 2013-2014 wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met de nieuwe beheerders.Het beheerteam is niet meer alle dagen in Veerburg aanwezig. Met gebruikers worden afspraken gemaakt over gebruik en sleutelbeheer. Wel zijn er vaste momenten dat er iemand in het kantoor van de beheerder aanwezig is. Wij informeren alle gebruikers nog over de tijden en dagen die hiervoor vastgesteld worden.

De halve waarheid van het CDA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor De halve waarheid van het CDA

Commentaar van de lokale partijen LADA, SHK, PW en PVL op een bericht dat het CDA 30-06-2013 heeft verstuurd.

door Rob Ravensteijn

Over paardenbakken:

De lokale partijen hebben donderdag bij motie gepleit voor een generaal pardon voor bestaande paardenbakken. Dat vermeldt het CDA niet. Een alleszins redelijke oplossing voor bestaande paardenbakken die in het verleden zijn gerealiseerd. Niedorp had geen beleid en wie in overleg trad met de gemeente kreeg dat ook te horen. Te goeder trouw zijn bakken aangelegd. Milieurichtlijnen zijn er wel en dienen na geleefd te worden en ook goed overleg met omwonenden hoort tot de sociale spelregels. De coalitie van CDA, VVD en PvdA stemden tegen ons voorstel. Liever wachten zij het paardenbakbeleid af dat eind dit jaar door het college zal worden aangeboden. Vreemd. Vreemd omdat het schijnzekerheid biedt voor de bezitters van een bak. Tot dat moment zal niet worden gehandhaafd, maar wat gebeurt er daarna? Niemand kan dat voorspellen. De inhoud van dat beleid is nog onbekend.  De lokale partijen zullen dan opnieuw  een generaal pardon voor bestaande bakken bepleiten. Het redelijke antwoord op de gegroeide situatie. Vreemd is het overigens wel dat na twee jaar harmoniseren het niet is gelukt om eerder een paardenbakbeleid vast te stellen. Het had voor menig paardenbakbezitter een hoop slapeloze nachten kunnen besparen.

Gemeentelijke financiën:

De lokale partijen zien de noodzaak om gezamenlijk een stapje terug te doen. Zelfs zonder crisis is het redelijk om sober en efficiënt om te gaan met beperkte middelen. Omdat de crisis veel mensen pijn doet stellen we ons op het standpunt dat we solidair en sociaal onze weg bepalen. Daarom kiezen de lokalen voor de nullijn voor de belastingen, zullen producten die de burgers afnemen kostendekkend betaald moeten worden en stellen we ons op het standpunt dat nieuwe taken die de gemeente van het Rijk krijgt opgedragen ook betaald moeten kunnen worden van het geld dat we daarvoor krijgen. Hier zit voor de coalitie de pijn. Het wordt hoog tijd dat de gemeente met opgestroopte mouwen naar Den Haag gaat. Zo kan het niet langer. Het eenzijdige bezuinigen zonder perspectief ondergraaft het vertrouwen in de toekomst. De gemeentebegroting sluitend maken werkt als een sloophamer. Geen tijd om tot nieuwe acceptabele omgangsvormen te komen. Een lastige opgave voor de coalitie. VVD en PvdA zullen hun “eigen” mensen er op moeten aanspreken. Het CDA zit helemaal in een vreemde spagaat: Hier willen ze de kar trekken terwijl landelijk het CDA het beleid bestrijdt. Hollands Kroon is gestart met een coalitieprogramma zonder inbreng van de lokale partijen, zonder raadsprogramma. Keer op keer bieden we onze inzichten aan. Liever kruipt de coalitie tegen elkaar aan. Het mag. De rekening zal worden opgemaakt.

Accommodatiebeleid:

Wat de lokale partijen naar voren hebben gebracht werd door LADA verwoord en heeft ook de steun van de andere lokale partijen. Ook hier geldt dat het wat minder zal moeten. De leefbaarheid in de kernen zal er niet onder mogen leiden. De lokale partijen hebben vertrouwen in de bestuurders van verenigingen en accommodaties en gunnen het overleg daarom ook de ruimte om tot haalbare oplossingen te komen. Nu al sturen op een van de varianten is wat voorbarig. Er is ruimte voor maatwerk bedongen en toegezegd. Belangrijk dat bestuurders in alle fasen hun grenzen van het accommodatiebeleid aangeven. De inzet van mensen en de bruidsschat die wordt bedongen zijn belangrijke aandachtspunten. Over de financiële kaders zullen we aanvullende vragen stellen. Geen oplossing zonder dat daarover duidelijkheid is.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.