In het kader van “LADA luistert” houdt LADA  de openbare fractievergaderingen op wisselende locaties waarbij het doel is om in gesprek te komen met burgers en maatschappelijke organisaties.

U vindt ons op maandag 17 juni in Dorpshuis Harmonie, ’t Veld; aanvang 20.00 uur.

Aan het begin van de vergadering is ruimte vrijgemaakt om in te spreken of om  uw organisatie te profileren. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven,0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl.