Subsidie aan evenement Sail Den Helder verdient heroverweging.

Standpunt LADA (Democratie Anders)

Sail Den Helder hoort zonder twijfel tot de activiteiten waarmee onze regio op de kaart wordt gezet. Gelukkig zijn er meerdere evenementen in de regio waarvan hetzelfde kan worden gezegd. Als de regiogemeenten elkaar ondersteunen met materieel en personeel om piekbelasting op te vangen dan vinden we dat een goede zaak. Samenwerken op basis van wederkerigheid. Ons is geen lijst of afspraak bekend waaruit die wederkerigheid blijkt, evenmin of nieuwe bijdragen aan volgende evenementen ook binnen het financiële kader passen. Als vier gemeenten elkaar financieel steunen met evenementen zal € 200.000,- beschikbaar moeten zijn. Die ruimte zien wij niet in de huidige situatie. Wij verwijzen naar evenementen en activiteiten in de eigen gemeente die het zonder subsidie moeten stellen. Wij begrijpen dat hier onrechtvaardigheid ervaren wordt.

Wij zullen het college daarom vragen om dit besluit te heroverwegen. Ook zullen we het college vragen om de raad een plan voor te leggen waaruit de wederkerigheid blijkt. Tot slot zullen we de raad de vraag voorleggen of de mandaatstelling aan het college op de juiste wijze is verleend, dan wel goed wordt toegepast.